راهنمای اندازه سوزن منگنه

همه ما با انواع نگهدارنده های کاغذ آشنا هستیم حال می خواهیم راجع به سوزن منگنه که یک وسیله برای الصاق چند برگ کاغذ به یک دیگر است صحبت کنیم. برای مصرف سوزن منگنه ها باید از دستگاه منگنه استفاده کنیم آنگاه می توانیم برای الصاق و وصل کردن کاغذ و مقوا به یکدیگر از آن بهره ببریم در این مطلب می خواهیم تا حدی با انواع سوزن منگنه آشنا شویم.

سوزن منگنه قطعه‌ ای فلزی ا‌ست که دو سر آن با زاویه نود درجه خم شده ‌است و در داخل منگنه قرار می گیرد. معمولاً هر ۵۰ یا ۶۰ قطعه به هم چسبانده می ‌شوند که بتوان آن را داخل منگنه قرار داد. انواع مختلفی از سوزن منگنه وجود دارد که متناسب با جنس و ابعاد قطعاتی که به هم متصل می شوند مورد استفاده قرار می گیرند.

با شناخت انواع سایزهای اصلی و استاندارد منگنه می توانیم اندازه مورد نیاز خود را برای استفاده از منگنه انتخاب کنیم. سایز سوزن ها متفاوت است و براساس ویژگی هایی که دارند هر کدام کاربرد مختلفی دارند. سایزهایی که بیشتر مورد استفاده است عبارتند از: , 24/6 ,24/8,13/6 ,23/8, 10/4 25/4, 21/4 ,26/6 13/8.سوزن منگنه به صورت فلزی در سایزهای مختلف ساخته شده است. این سوزن ها از طرفین به صورت خمیده هستند که با زاویه ی 90 درجه این خمیدگی انجام گرفته است و همین باعث می شود که به راحتی در دستگاه قرار بگیرند. اگر دستگاه منگنه را بررسی کنید متوجه خواهید شد که سوزن منگنه با چه سایزی باید استفاده کنید. مثلا سوزن هایی که پایه ای به طول 4 میلیمتر دارند می توانند به راحتی 20 برگه را بهم وصل کنند یا سوزن هایی که پایه هایی به طول 7 میلی متر دارند می توانند 30 برگه را بهم اتصال بدهند.

Size of paper staple

سوزن منگنه سایز 10 و 6/24 بیشتر در ادارات و دفاتر استفاده می شود. ضخامت مفتول و طول ساقه متدوال ترین مؤلفه برای اندازه های اصلی و استاندارد سوزن منگنه هستند که عدد ابتدایی سایز نشان دهنده مؤلفه ضخامت قسمت نازکتر مفتول است. به طور مثال در سوزن منگنه 24/6 عدد 24 نشانگر ضخامت مفتول می باشد و عدد دوم نیز نشانگر طول ساقه سوزن منگنه در واحد میلیمتر می باشد.

  • سوزن منگنه شماره ۱۰ به طور تقریبی توان به هم چسباندن ۲ الی ۲۰ برگ کاغذ ۸۰ گرم را دارد.
  • سوزن منگنه شماره ۲۴.۶ به طور تقریبی توان به هم چسباندن ۲۰ الی ۳۰ برگ کاغذ ۸۰ گرم را دارد.
  • سوزن منگنه شماره ۲۳.۸ به طور تقریبی توان به هم چسباندن ۳۰ الی ۵۰ برگ کاغذ ۸۰ گرم را دارد.
  • سوزن منگنه شماره ۲۴.۸ به طور تقریبی توان به هم چسباندن ۳۰ الی ۵۰ برگ کاغذ ۸۰ گرم را دارد.
  • سوزن منگنه شماره ۲۳.۱۰ به طور تقریبی توان به هم چسباندن ۵۰ الی ۷۰ بر کاغذ ۸۰ گرم را دارد.
  • سوزن منگنه شماره ۲۳.۱۳ به طور تقریبی توان به هم چسباندن ۷۰ الی ۱۰۰ برگ کاغذ ۸۰ گرم را دارد.
  • سوزن منگنه شماره ۲۳.۱۵ به طور تقریبی توان به هم چسباندن ۱۰۰ الی ۱۲۰ برگ کاغذ ۸۰ گرم را دارد.
  • سوزن منگنه شماره ۲۳.۱۷ به طور تقریبی توان به هم چسباندن ۱۲۰ الی ۱۴۰ برگ کاغذ ۸۰ گرم را دارد.
  • سوزن منگنه شماره ۲۳.۲۰ به طور تقریبی توان به هم چسباندن ۱۴۰ الی ۱۷۰ برگ کاغذ ۸۰ گرم را دارد.
  • سوزن منگنه شماره ۲۳.۲۳ به طور تقریبی توان به هم چسباندن ۱۷۰ الی ۲۰۰ برگ کاغذ ۸۰ گرم را دارد.

در فروشگاه خرید اینترنتی لوازم تحریر دفتردستک، کلیه نوشت افزار و وسایل مورد نیاز دفتر کار و لوازم التحریر مدرسه و دانشگاه را می‌توانید ثبت سفارش کنید و در اسرع وقت دریافت نمایید.

منبع: https://en.wikipedia.org/wiki/Staple_(fastener