پرداخت در محل

خدمت پرداخت در محل تنها برای شهر تهران ارائه می شود. همراه با بسته دستگاه پاز جهت انجام امور تسویه صورتحساب ارسال می گردد. 

*توجه نمایید که همکاران واحد ارسال از پذیرش هر گونه وجه نقد معذور می باشند.