گیره کاغذ

paperclip

گاهی برای وصل کردن چندین کاغذ به هم در مدت زمانی کوتاه نیاز به گیره کاغذ دارید و نمی‌‌توانید از منگنه استفاده کنید. گیره کاغذ برخلاف منگنه، کاغذ را سوراخ نمی ‌کند به همین دلیل جدا کردن کاغذها از هم آسان تر است.

یک نروژی به نام "وهن والر" نیز به عنوان مخترع گیره کاغذ شناخته شده ‌است گرچه مدل طراحی او هیچ وقت تولید و به بازار ارائه نشد. او به احتمال زیاد نمی‌دانست که طراحی بهتری از گیره کاغذ از قبل در بازار وجود داشته است. بعد از مرگ او افسانه ‌ای از هموطنان نروژی او محبوبیت پیدا کرد که گیره کاغذ به وسیله یک نابغه نروژی اختراع شده ‌است. بعد از مدتی گیره کاغذ به عنوان نماد ملی نروژ درآمد و به خصوص نماد مقاومت نروژ در برابر آلمان نازی بود. با وجود این برخی بر این باورند که سازنده ی این وسیله فردی آمریکایی به ‌نام "ساموئل بی. فی" می ‌باشد.

گیره های کاغذی معمولاً دارای شکل مستطیلی با ضلع های مستقیم هستند اما ممکن است مثلثی یا دایره ای نیز باشند یا اشکال دیگری داشته باشند. متداول ترین ماده آن فولاد یا فلزات دیگر است اما بیشتر از پلاستیک تولید می شود. نوآوری های اخیر شامل گیره های کاغذی با روکش پلاستیکی چند رنگ است.

 

منبع: https://en.wikipedia.org/wiki/Paper_clip