چگونه می توان جوهر خودنویس را شارژ کرد؟

قسمت های مختلف یک خودنویس شامل:

هر خودنویس از 4 قسمت تشکیل شده است: کلاهک، سرقلم، بدنه و در نهایت کانورتور (پمپ). بیشتر خودنویس ها قابلیت استفاده از پمپ و یا کارتریج را دارا می باشند. در واقع کارتریج یک واحد یکبار مصرف که از جوهر پر شده است را تنها یکبار می توان استفاده کرد.

The parts of your fountain pen

طریقه باز کردن بدنه

ابتدا کلاهک را بردارید و بدنه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Removing the barrel

طریقه پر کردن خودنویس توسط کانورتور (پمپ)

ابتدا سرقلم خودنویس را درون جوهر قرار دهید به طوری که سرقلم به طور کامل درون جوهر قرار بگیرد (شکل 1). سپس پیستون کانورتور (پمپ) را رو به بالا و در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. این کار باعث خارج شدن هوا از کانورتور (پمپ) می شود. سپس بالای پیستون کانورتور (پمپ) را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا جوهر به درون کانورتور (پمپ) کشیده شود. در حالی که سرقلم را بالای بطری جوهر نگه داشته اید، پیستون کانورتور (پمپ) را به آرامی در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که یک قطره جوهر از سرقلم به بیرون بریزد (شکل 2). در نهایت با یک پارچه بدون پرز و یا یک تکه کاغذ جوهر ریخته شده روی سرقلم را تمیز کنید.

Filling Converter

طریقه جا گرفتن کارتریج در خودنویس

ابتدا پیستون کانورتور (پمپ) را با عمل کشیدن از قسمت جلویی سرقلم دور کنید. سپس کارتریج مخصوص خودنویس را درون سرقلم با فشار وارد کنید تا محکم سر جای خود قرار گیرد. در این زمان است که شما صدای یک تیک کوچک می شنوید. همچنین شما می توانید به راحتی سرقلم و پیستون کانورتور (پمپ) را به صورت دوره ای با آب خنک بشویید.

Inserting Cart

طریقه پر کردن خودنویس با مخزن جوهر استاندارد بالنی شکل

ابتدا سرقلم خودنویس را درون جوهر قرار دهید به طوری که سرقلم به طور کامل درون جوهر قرار بگیرد (شکل 1). سپس نوار فلزی را فشار دهید تا از هوا خالی شود (شکل 2). حال نوار فلزی را رها کنید تا جوهر به داخل محفظه کشیده شود (شکل 3). سپس سرقلم را از درون بطری جوهر بیرون بیاورید و یا یک پارچه بدون پرز و یا یک تکه کاغذ تمیز کنید تا جوهر ریخته شده روی سرقلم پاک شود.

Filling standard ink bladder

 طریقه پر کردن خودنویس با مخزن جوهر هلالی شکل

ابتدا حلقه قفل شده روی بدنه را برای باز کردن بچرخانید (شکل 1). سپس سرقلم خودنویس را درون جوهر قرار دهید به طوری که سرقلم به طور کامل درون جوهر قرار بگیرد. سپس محفظه هلالی شکل را برای خالی شدن هوا فشار دهید (شکل 2). مخزن هلالی شکل را به آرامی رها کنید تا محفظه از جوهر پر شود (شکل 3). سپس حلقه را بچرخانید تا به صورت کامل قفل شود و نتواند به سمت پایین برگردد (شکل 4). در مرحله آخر جوهر ریخته شده روی سرقلم را با یک پارچه بدون پرز و یا یک تکه کاغذ تمیز کنید.

Filling with a crescent ink bladder

 

منبع: https://www.levenger.com/fill-a-fountain-pen-887.aspx